Science Education Curriculum Research
Op zoek naar evenwicht in het STEM-onderwijs voor toekomstige burgers en wetenschappers
Aanbevelingen voor STEM-curricula in Europa
Balancing the need between training for future scientists and broader societal needs
Recommendations for MST-curricula in Europe